Go Bottom

Библиотеки 3D моделей

General, 8.8 Mb

Antennas, 1.3 Mb
BGA, 2.5 Mb
BQFP, 7.6 Mb
Cap, 22.6 Mb
Cap SMD, 2.5 Mb
CFP, 4.7 Mb
Con Batteries, 3.6 Mb
Con Board In, 7.4 Mb
Con Flat Flexible, 55 Mb
Con HDMI, 4.6 Mb
Con Headers, 557 Mb
Con Memory Cards, 19.3 Mb
Con Phone Jacks, 0.5 Kb
Con Power, 0.7 Mb
Con RF and Coaxial, 4.7 Mb
Con TB Barrier Blocks, 9.3 Mb

Con TB Headers, 194 Mb

Con Wire to Board, 5 Mb

CQFP, 13.8 Mb

Crystals, 0.9 Mb

DBS, 2.6 Mb

DFN, 3 Mb

Diodes, 1.2 Mb

Diodes Bridge, 0.7 Mb

DIP, 10.7 Mb

DIP Peg Leads, 2.3 Mb

DIP SMD, 3.5 Mb

Displays, 4.6 Mb

Inductors, 2.7 Mb

LCC, 3.9 Mb

LGA, 0.9 Mb

Misc, 6.8 Mb

Optosensors & LED, 9 Mb

PGA, 5.3 Mb

PLCC, 4.2 Mb

Potentiometers, 8.3 Mb

QFN, 11 Mb

QFP, 42.8 Mb

Resistors, 2.1 Mb

Sensors, 5.1 Mb

SIP, 2.5 Mb

SOJ, 6.6 Mb

SOP, 19.6 Mb

SOT, 2 Mb

Sound, 2.7 Mb

Switches, 19 Mb

TO, 4.5 Mb

Varistors, 6 Mb

ZIP, 1.9 Mb

Models VRML, 120 Mb

Как установить?! (Windows)

Распакуйте архив в папку: "C:\Program Files\DipTrace\models3d". Создайте эту папку, если ее еще нет.

Второй способ:
Распакуйте архив в любую папку, затем выберите "Инструменты \ 3D предпросмотр \ Поиск корпусов и моделей" из главного меню в PCB Layout, и добавьте эту папку в список Каталог 3D моделей.

3D Libraries for Mac, ZIP, 1.19 Gb

Открыть архив в эту папку:
"//Applications/DipTrace.app/drive_c/Program Files (x86)/DipTrace/models3d/"